Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  สมัครงาน    
     
 
  แผนก ตำแหน่งงาน
  การตลาดและงานขายfile พนักงานการตลาดfile
พนักงานขายfile
พนักงานขายส่วนส่งออกfile
file
file
file
  ออกแบบfile นักออกแบบกราฟิกfile file
  วิศวกรfile วิศวกรอาวุโสfile file
 
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)