Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  จุดแข็งของบริษัท    
  จุดแข็งของบริษัท
 
 • เราเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติก ที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี
 • เป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้และถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตถุงพลาสติก
 • มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานของญี่ปุ่น
 • สินค้าจากเรามีคุณภาพสูง และมีระดับคุณภาพที่สม่ำเสมอ
 • มีการส่งสินค้าที่ตรงเวลา
 • ตอบสนอง และให้บริการอย่างรวดเร็ว
 • มีการพัฒนาสินค้าตลอดเวลา ทั้งรูปแบบและคุณภาพ
 • มีการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ควบคุมความสะอาดของสถานที่ผลิตตามมาตรฐานสากล
 • สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  Company Strengths Thantawan
 
วิสัยทัศน์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น
“ เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล ”

Vision Thantawan
Vision Thantawan
Vision Thantawan
 
พันธกิจ

“เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ
วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

 
ค่านิยมขององค์กร
 1. รักษาคำมั่นสัญญา
 2. ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Mission Thantawan
Mission Thantawan
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)