Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา    
 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในขณะนั้น ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้รับการอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาทในปัจจุบัน

เป้าหมายหลักของบริษัท คือ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก อันประกอบด้วย 4 ประเภทหลัก คือ

  1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก LDPE เช่น ถุงทั่วไป ถุงซิปเพื่อใช้บรรจุสิ่งของและอาหาร และถุงที่ใช้รักษาความสดของอาหาร เป็นต้น
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก HDPE เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงช็อปปิ้ง ถุงขยะ และถุงมือ เป็นต้น
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก PP เช่น  หลอดดูดเครื่องดื่ม ก้านสำลี เป็นต้น
  4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ( Compostable Bioplastic ) เช่น ถุงซิป  ถุงหูหิ้ว ถุงช็อปปิ้ง ถุงขยะ ถุงเพาะชำ  และถุงมือ เป็นต้น

บริษัทได้รับมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่นจากกรมสรรพากรและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

 
Thantawan Industry PLC.
 
Thantawan History 2010
   
พัฒนาของบริษัท
 
 
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2521   ก่อตั้ง  บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้และถุงซิปเป็นรายแรกในประเทศไทย  
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2531   ได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อนำเข้าเครื่องจักรทันสมัย ในการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่ม
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2534   เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  2  ล้านบาท  เป็น  40  ล้านบาท
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2537   เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  40 ล้านบาท  เป็น  100  ล้านบาท  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทะเบียนเลขที่  PCL421
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2537   เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จำกัด  เป็น  บริษัท  ทานตะวันอุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2540   จัดทำระบบมาตรฐาน  ISO 9002  เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2541   ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9002  จาก Yardley  International Certification  Services  Limited  โดย  SGS
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2542   ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001  จาก Yardley  International Certification  Services  Limited  โดย  SGS
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2543   เป็นผู้ส่งออกระดับบัตรทอง  ประเภทหลอดดูดเครื่องดื่ม  และมาตรฐานเป็น  FDA/IMS  เป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2544   ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น  จากกรมสรรพากร
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2545   ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO  14001 :  1996
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2546   ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO  9001 :  2000
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2549   ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 14001 :  2004
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2550   ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GMP (Good Manufacturing Practice)
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2552   ได้รับรางวัล Best IKEA supplier in Thailand
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2553   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.776-2552 สำหรับ หลอดดูดเครื่องดื่ม รายแรก และ รายเดียวในประเทศไทย

Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2554  

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.685-2540 สำหรับของเด็กเล่น

ได้รับรางวัล Best Logistics Award จาก LYRECO

ได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น TEM 9 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2555   ได้รับรางวัล SET Awards “Outstanding Company Performance 2012” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2556  

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard

ได้รับการรับรองมาตรฐาน BSCI ( Business Social Compliance Initiative )

ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange ) from Tesco Lotus

ได้รับรางวัล Silver Award จากงาน Thailand Plastic Awards 2013 จากสินค้า ถุงยืดอายุ ผักและผลไม้ ” Fresh & Fresh “

ได้รับการรับรอง “ อุตสาหกรรม สีเขียว ” ระดับ3 จาก กระทรวง อุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองเกียรติบัตร ใน โครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก กระทรวง อุตสาหกรรม

Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2557  

ได้รับรางวัล PM Award ประเภท “ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม” จาก กระทรวง พาณิชย์

ผ่านการตรวจรับรองในโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จาก กระทรวง อุตสาหกรรม

ได้รับรางวัล Gold Award จากงาน Asean Plastic Awards 2014 จากสินค้า ถุงขยะแบบมีสายผูกปากในตัว ” SUNBIN “

ได้รับรางวัล Silver Award จากงาน Asean Plastic Awards 2014 จากสินค้า ถุงเก็บน้ำนมแม่ทานตะวัน ” SUNMUM “

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand Trusted Quality (Thailand Trusted Mark) จาก กระทรวง พาณิชย์

Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2558  

ได้รับรางวัล Design Excellent Awards 2015 (DE mark) จากสินค้าถุงขยะม้วนแบบมีสายผูกปากในตัวตรา “SUNBIN” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2015 (G Mark) จากผลิตภัณฑ์ถุงขยะม้วนแบบมีสายผูกปากในตรา “SUNBIN” โดย Japan Institute of Design Promotion (JDP)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง The Thailand Plastics Awards 2015 จากผลิตภัณฑ์สายหิ้วกล่อง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน The Thailand Plastics Awards 2015 จากผลิตภัณฑ์ถุงแช่แข็ง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก

Thantawan Industry PLC. พ.ศ.2559  

ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559 (IP Champion 2016)” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559 ( Prime Minister's Export Award : PM Award 2016 ) ในประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) โดย กระทรวงพาณิชย์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง The Thailand Plastics Awards 2016 จากผลิตภัณฑ์ถุงแช่แข็ง โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและสถาบันพลาสติก

 
 
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)