Thantawan Industry PLC.
 
 
   
 

Thantawan Industry PLC.

ถุงซิป Thantawan Industry PLC.

เราเป็นผู้บุกเบิกการผลิตถุงซิปในประเทศไทย เป็นรายแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ด้วยวัตถุดิบ LDPE (Low Density Polyethylene) คุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ถุงซิป ที่หลากหลาย อาทิ เช่น Anti-Static reclosable bags, Specimen bags, Handle Grip or Carrier bags, Kangaroo reclosable bags, Compartment reclosable bags, Bottom-Guesset reclosable bags, Wicketed reclosable bags, Tamper-Evident reclosable bags, Vented reclosable bags

Thantawan Industry PLC.

หลอดดูดเครื่องดื่ม Thantawan Industry PLC.

เราเป็นผู้ผลิตหลอดชนิดงอ ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย จากวัถุดิบ PP (Polypropylene) คุณภาพสูง ด้วยสินค้าอันหลากหลาย อาทิ เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน ที่คนกาแฟ ทั้งที่บรรจุในห่อกระดาษหรือห่อ OPP ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและความสะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย จึงเป็นที่นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ทั่วไป

Thantawan Industry PLC.

ถุงมือและถุงทั่วไป Thantawan Industry PLC.

เราผลิตถุงทั่วไปจากพลาสติก HDPE ( High Density Polyethylene) บริสุทธิ์ ปราศจากเม็ดหลอม ด้วยความหนาพิเศษ และไม่มีกลิ่น จึงเหมาะกับการใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล บ้านเรือนและที่สาธารณะทั่วไป นอกจากนี้ เรายังผลิตถุงมืออเนกประสงค์คุณภาพสูง มีความหนา นุ่ม และได้มาตรฐาน สามารถใช้สวมใส่ ในการประกอบอาหาร ได้อย่างปลอดภัย

เยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราอีกมากมาย Thantawan Industry PLC.

 
Search Our Product
     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)