Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์    
  ติดต่อ
 
  ฝ่ายกิจกรรมร่วมทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
  อีเมล: irthip@thantawan.com
  โทรศัพท์ : +(662) 273-8333 Ext 3209
  โทรสาร: + (662) 273-8282
 
  ที่อยู่บริษัท: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส A ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)