Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ข่าวและกิจกรรม    

 

 


THIP องค์กรโปร่งใส

ตอกย้ำความเชื่อมั่นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

****************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร
นางสาวอังศณา จักรกาญจน์ โทร. 099-296-8524 หรือ 02 273 8333 Ext. 3720
อีเมล corpcom@thantawan.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

" บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) มีออกบูธแสดงสินค้าที่ประเทศเนเธอแลนด์ ในงานPLMA ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2017 เลขที่บูธในงาน N-1617 "

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทานตะวันอุตสาหกรรม กับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ จากงาน SET Awards 2016

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  โดยคุณพจนารถ  ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ  เข้ารับรางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านผลประกอบการยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ( Best Company Performance Awards ) ในกลุ่ม Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมี ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล  ในงาน SET Awards 2016 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นิตยสาร การเงินธนาคาร  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในงานนี้ คุณพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ยังเป็น 1 ใน 7 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2559 (Outstanding CEO Awards) อีกรางวัลหนึ่งด้วย จึงขอแสดงความยินดี กับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งพิสูจน์ถึงความสำเร็จของผู้บริหาร และความทุ่มเทในการร่วมกันดำเนินงานของบุคลากรทุกท่าน จนเกิดเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมในครั้งนี้

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
ผู้ส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้นนำของไทยคว้ารางวัล PM AWARD

คุณพจนารถ  ปริญภัทร์ภากร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) เข้ารับ “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559”  (PM AWARD 2016) ประเภทสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม  (Best  Green  Innovation) จาก คุณอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม
คว้ารางวัลใน The 2nd ASEAN Plastics Awards 2016

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม  จำกัด  (มหาชน) นำโดย คุณธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับ “รางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (Disposable Products)” จากผลิตภัณฑ์ “ถุงแช่แข็ง (Temp. Indicator Freezer Bag)” ในการประกวด The 2nd ASEAN Plastics Awards 2016 โดย Mr. Ho Duc Lam ประธาน  ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน Plastic Night 2016 : Step across the boundary ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ข่าวและกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2557    

 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยนางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Award 2014 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างผลกระทบในด้านดีได้อย่างชัดเจน ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยนายธรรศพงศ์   ฐิติหิรัญเมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับรองว่าสินค้าของบริษัทมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยนายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยนายธรรศพงศ์ ฐิติหิรัญเมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ารับรางวัล Asean Plastics Awards 2014 โดยมีผลิตภัณฑ์SUN BIN ได้รับรางวัลโกลด์ และผลิตภัณฑ์ SUNMUMได้รับรางวัลซิลเวอร์ในประเภทผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง(Disposable Product) ในการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก (The 1st Asean Plastic Award) จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียนสู่ความเป็นสากลหลังการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก วิภาวดี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

 

 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)