Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ตราสินค้าของเรา    
 
Thantawan Logo
 
ทานตะวัน

ทานตะวันเป็นชื่อที่คนไทยรู้จักมาอย่างยาวนานในฐานะผู้ริเริ่มการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดดูดเครื่องดื่ม โดยยังเป็นเป็นผู้ผลิตทั้งหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอ และ ผู้ผลิตถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
ทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เชื่อมั่น และ การแสดงถึงความสุข ซึ่งทางบริษัทได้ใช้ตราสินค้ามาเป็นเวลานานต่อมาได้ทำการปรับโฉมและแนะนำสินค้าในกลุ่มใหม่ภายใต้ ตราสินค้าซัน หรือ SUN Brand อันประกอบด้วย SUNSTRAW สำหรับหลอดดูดน้ำทานตะวัน, SUNZIP สำหรับถุงซิปทานตะวัน, SUNMUM สำหรับถุงเก็บน้ำนมแม่ทานตะวัน, SUNGLOVE สำหรับถุงมืออเนกประสงค์ทานตะวัน, SUNBIN สำหรับถุงขยะม้วนทานตะวัน เป็นต้น โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้าซันจะเน้นความหลากหลายในประเภทสินค้าเพื่อการใช้งานทั่วไป
ในชีวิตประจำวันในราคาที่สมเหตุสมผล

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Kitchen Neat Logo
 
Kitchen Neat®

Kitchen Neat® กลุ่มสินค้าอุปโภคที่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย ถุงซิปถนอมอาหาร หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงขยะม้วน ถุงมืออเนกประสงค์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตคนเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านที่ทันสมัย โดยเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นความมีเอกลักษณ์ และมีดีไซด์ คุณภาพสูงเหมือนสินค้านำเข้าแต่มีราคาที่ถูกกว่า

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Eco Absolute Logo
 
Eco Absolute

ความตื่นตัวของผู้บริโภคต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีการผลิตและส่งออกสินค้าพลาสติกชีวภาพชนิดสลายตัวได้ (Compostable plastics) ออกไปยังต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้ชื่อ Eco Absolute ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สมบูรณ์แบบเพราะผลิตจากพลาสติกที่สังเคราะห์มาจากพืชและสามารถสลายตัวเป็นปุ๋ยโดยการหมักกลบของจุลินทรีย์ใต้พื้นดินภายใน6เดือน เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Fresh and Fresh Logo
 
Fresh & Fresh

นวัตกรรมใหม่ของถุงใส่ผักและผลไม้ ที่ช่วยเก็บความสดใหม่ได้ยาวนานกว่าถุงธรรมดาถึง 2-5 เท่า ด้วยการนำเทคโนโลยี MAP(Modified Atmosphere Packaging) ที่ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้าออกตามศักดิ์เคมีด้วยอัตราที่เหมาะสม

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Zipsolution Logo
 
Zipsolution

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้ผลิตถุงซิป และการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภท Flexible Packaging ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นซิป (Zipper Profile) ขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว ภายใต้ตราสินค้า “Zip Solution”

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)