Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ตราสินค้าของเรา    
 
Thantawan Logo
 
ทานตะวัน

ทานตะวันเป็นชื่อที่คนไทยรู้จักมาอย่างยาวนานในฐานะผู้ริเริ่มการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดดูดเครื่องดื่ม โดยยังเป็นเป็นผู้ผลิตทั้งหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอ และ ผู้ผลิตถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
ทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง เชื่อมั่น และ การแสดงถึงความสุข ซึ่งทางบริษัทได้ใช้ตราสินค้ามาเป็นเวลานานต่อมาได้ทำการปรับโฉมและแนะนำสินค้าในกลุ่มใหม่ภายใต้ ตราสินค้าซัน หรือ SUN Brand อันประกอบด้วย SUNSTRAW สำหรับหลอดดูดน้ำทานตะวัน, SUNZIP สำหรับถุงซิปทานตะวัน, SUNMUM สำหรับถุงเก็บน้ำนมแม่ทานตะวัน, SUNGLOVE สำหรับถุงมืออเนกประสงค์ทานตะวัน, SUNBIN สำหรับถุงขยะม้วนทานตะวัน เป็นต้น โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้าซันจะเน้นความหลากหลายในประเภทสินค้าเพื่อการใช้งานทั่วไป
ในชีวิตประจำวันในราคาที่สมเหตุสมผล

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Kitchen Neat Logo
 
Kitchen Neat®

Kitchen Neat® กลุ่มสินค้าอุปโภคที่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย ถุงซิปถนอมอาหาร หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงขยะม้วน ถุงมืออเนกประสงค์ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตคนเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านที่ทันสมัย โดยเป็นสินค้าที่ถูกออกแบบให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นความมีเอกลักษณ์ และมีดีไซด์ คุณภาพสูงเหมือนสินค้านำเข้าแต่มีราคาที่ถูกกว่า

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Eco Absolute Logo
 
Eco Absolute

ความตื่นตัวของผู้บริโภคต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีการผลิตและส่งออกสินค้าพลาสติกชีวภาพชนิดสลายตัวได้ (Compostable plastics) ออกไปยังต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้ชื่อ Eco Absolute ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สมบูรณ์แบบเพราะผลิตจากพลาสติกที่สังเคราะห์มาจากพืชและสามารถสลายตัวเป็นปุ๋ยโดยการหมักกลบของจุลินทรีย์ใต้พื้นดินภายใน6เดือน เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Fresh and Fresh Logo
 
Fresh & Fresh

นวัตกรรมใหม่ของถุงใส่ผักและผลไม้ ที่ช่วยเก็บความสดใหม่ได้ยาวนานกว่าถุงธรรมดาถึง 2-5 เท่า ด้วยการนำเทคโนโลยี MAP(Modified Atmosphere Packaging) ที่ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้าออกตามศักดิ์เคมีด้วยอัตราที่เหมาะสม

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Zipsolution Logo
 
Zipsolution

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้ผลิตถุงซิป และการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภท Flexible Packaging ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นซิป (Zipper Profile) ขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว ภายใต้ตราสินค้า “Zip Solution”

ดูผลิตภัณฑ์
 
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)