Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  การผลิตของเรา    
  การผลิตของเรา
 

ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยกว่า 300 เครื่อง เจ้าหน้าที่และวิศวกรกว่า 1,000 คน ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตสมัยใหม่ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทำให้เรามีศักยภาพด้านการผลิตที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทหลอดดูดเครื่องดื่มลักษณะต่างๆ รวมถึงการบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ (ตามความต้องการของลูกค้า) ถุงซิป LDPE หลากหลายขนาด รูปแบบและสีสัน พร้อมระบบการพิมพ์ 8-12 สี รวมถึงเส้นซิปรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารและอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีการผลิตสินค้าดังกล่าวในกลุ่มของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) รวมไปถึงสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ เช่น ถุงยืดอายุผักและผลไม้ (Modify Atmosphere Packaging) เป็นต้น

การส่งมอบที่ตรงต่อเวลาและระบบ Logistics ที่ดีก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าทุกราย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เช่น ลูกค้ากลุ่มยุโรป อเมริกา สแกนดิเนียเวียและญี่ปุ่น เป็นต้น

  ระบบควมคุมคุณภาพของเรา

จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทำให้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้เรายังได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานเฉพาะของลูกค้าระดับโลกหลายราย มาตรฐานต่างๆ ที่เราได้ผ่านการรับรอง มีดังนี้

 
ระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองในระดับชาติ
  • มอก776-2552 (มาตรฐานอุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสำหรับอาหาร)
  • มอก.685-2540 (มาตรฐานอุตสาหกรรมของเด็กเล่นพลาสติก)
  • ส.คบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
  • มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008
  • มาตรฐาน ISO : 14001 : 2004
  • มาตรฐาน ISO : 50001 : 2011
  • มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
  • มาตรฐาน BSCI ( Business Social Compliance Initiative )
  • DIN EN 13432:200-12 : การรองรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุย่อยสลายตัวได้ทางธรรมชาติ
Thantawan Industry PLC.
 
มาตรฐานการควบคุมและประกันคุณภาพ    
  ระบบการควบคุมคุณภาพทั้งระบบตั้งแต่  การนำวัตถุดิบเข้าตลอดการผลิตและถึงการส่งออก  ดังนี้
Thantawan Industry PLC.
การตรวจสอบใช้ระบบสุ่มตรวจ ตามมาตรฐาน MIL-STD 105E
การตรวจสอบยึดตามมาตรฐาน ดังนี้
Thantawan Industry PLC. ASTM (American Society for Testing and Materials).
Thantawan Industry PLC. JIS (Japanese Institute for Standardization).
Thantawan Industry PLC. EN (European Standard).
 
  นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการทดสอบและทดลองที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัยเพื่อรองรับการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้มีการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อการทำ Lab Testing กับองค์กรภายนอก อาทิ เช่น SGS, ITS เพื่อเป็นการรับรองจากภายนอกอีกทางหนึ่ง
  Thantawan Industry PLC.
Thantawan Industry PLC.
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)