Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  การผลิตของเรา    
  การผลิตของเรา
 

ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยกว่า 300 เครื่อง เจ้าหน้าที่และวิศวกรกว่า 1,000 คน ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตสมัยใหม่ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทำให้เรามีศักยภาพด้านการผลิตที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทหลอดดูดเครื่องดื่มลักษณะต่างๆ รวมถึงการบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ (ตามความต้องการของลูกค้า) ถุงซิป LDPE หลากหลายขนาด รูปแบบและสีสัน พร้อมระบบการพิมพ์ 8-12 สี รวมถึงเส้นซิปรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารและอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีการผลิตสินค้าดังกล่าวในกลุ่มของพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) รวมไปถึงสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ เช่น ถุงยืดอายุผักและผลไม้ (Modify Atmosphere Packaging) เป็นต้น

การส่งมอบที่ตรงต่อเวลาและระบบ Logistics ที่ดีก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าทุกราย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เช่น ลูกค้ากลุ่มยุโรป อเมริกา สแกนดิเนียเวียและญี่ปุ่น เป็นต้น

  ระบบควมคุมคุณภาพของเรา

จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทำให้ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานทั้งในระดับชาติ และระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้เรายังได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานเฉพาะของลูกค้าระดับโลกหลายราย มาตรฐานต่างๆ ที่เราได้ผ่านการรับรอง มีดังนี้

 
ระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองในระดับชาติ
  • มอก776-2552 (มาตรฐานอุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสำหรับอาหาร)
  • มอก.685-2540 (มาตรฐานอุตสาหกรรมของเด็กเล่นพลาสติก)
  • ส.คบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล
  • มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008
  • มาตรฐาน ISO : 14001 : 2004
  • มาตรฐาน ISO : 50001 : 2011
  • มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
  • มาตรฐาน BSCI ( Business Social Compliance Initiative )
  • DIN EN 13432:200-12 : การรองรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุย่อยสลายตัวได้ทางธรรมชาติ
Thantawan Industry PLC.
 
มาตรฐานการควบคุมและประกันคุณภาพ    
  ระบบการควบคุมคุณภาพทั้งระบบตั้งแต่  การนำวัตถุดิบเข้าตลอดการผลิตและถึงการส่งออก  ดังนี้
Thantawan Industry PLC.
การตรวจสอบใช้ระบบสุ่มตรวจ ตามมาตรฐาน MIL-STD 105E
การตรวจสอบยึดตามมาตรฐาน ดังนี้
Thantawan Industry PLC. ASTM (American Society for Testing and Materials).
Thantawan Industry PLC. JIS (Japanese Institute for Standardization).
Thantawan Industry PLC. EN (European Standard).
 
  นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการทดสอบและทดลองที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัยเพื่อรองรับการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้มีการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อการทำ Lab Testing กับองค์กรภายนอก อาทิ เช่น SGS, ITS เพื่อเป็นการรับรองจากภายนอกอีกทางหนึ่ง
  Thantawan Industry PLC.
Thantawan Industry PLC.
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน
>
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)