Thantawan Industry PLC.
 
 
 
Thantawan Industry PLC.
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์ของเรา
Thantawan Industry PLC.   หน้า   1   2   Thantawan Industry PLC.
 
Reclosable Bags   ถุงซิป
เราเป็นผู้บุกเบิกการผลิตถุงซิปในประเทศไทยเป็นรายแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ด้วยวัตถุดิบ LDPE ( Low Density Polyethylene) คุณภาพสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ทำให้เรามีผลิตภัณฑ์ถุงซิปที่หลากหลาย อาทิ เช่น Anti-Static reclosable bags, Specimen bags, Handle Grip or Carrier bags, Kangaroo reclosable bags, Compartment reclosable bags, Bottom-Guesset reclosable bags, Wicketed reclosable bags, Tamper-Evident reclosable bags, Vented reclosable bags
 
    ดูผลิตภัณฑ์  
Reclosable Bags   หลอดดูดเครื่องดื่ม
เราเป็นผู้ผลิตหลอดชนิดงอได้เป็นรายแรกในประเทศไทย จากวัถุดิบ PP ( Polypropylene ) คุณภาพสูง ด้วยสินค้าอันหลากหลาย อาทิ เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดช้อน ที่คนกาแฟ ทั้งที่บรรจุในห่อกระดาษหรือห่อ OPP ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและความสะอาด ปลอดภัยถูกสุขอนามัย จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ทั่วไป
 
    ดูผลิตภัณฑ์  
Reclosable Bags   ถุงมือและถุงทั่วไป
เราผลิตถุงทั่วไปจากพลาสติก HDPE ( High Density Polyethylene) บริสุทธิ์ ปราศจากเม็ดหลอม ด้วยความหนาพิเศษและไม่มีกลิ่นจึงเหมาะกับการใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล บ้านเรือนและที่สาธารณะทั่วไป

นอกจากนี้เรายังผลิตถุงมืออเนกประสงค์คุณภาพสูง มีความหนา นุ่ม และได้มาตรฐาน สามารถใช้สวมใส่ในการประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัย
 
    ดูผลิตภัณฑ์  
Reclosable Bags   ถุงยืดอายุผักและผลไม้  Thantawan Industry PLC.
เฟรช แอนด์ เฟรช คือถุงยืดอายุผักและผลไม้ที่คิดค้นด้วยเทคโนโลยี MAP (Modified Atmosphere Packaging) ทำให้ถุงมีโครงสร้างเป็นรูพรุนเล็กๆ จำนวนมากที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ เอทิลีน และความชื้นผ่านเข้าออกด้วยอัตราที่เหมาะสม จึงเรียกได้ว่า “ถุงหายใจได้” ด้วยสภาวะนี้เองทำให้ผักและผลไม้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าถุงทั่วไป ช่วยยืดความสดใหม่ของผักและผลไม้ให้ยาวนานขึ้น 2-5 เท่า
 
    ดูผลิตภัณฑ์  
Reclosable Bags   ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ
(Compostable Bioplastic Product)  Thantawan Industry PLC.
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์จาก พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) ภายใต้ตราสินค้า EcoAbsolute ซึ่งเป็นมิตรต่อธรรมชาติ โดยเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ทั้ง EN 13432, ASTMD 6400, ISO 14855(17,088) และ JIS K6950/6951/6953
 
    ดูผลิตภัณฑ์
 
   
Thantawan Industry PLC.   หน้า   1   2   Thantawan Industry PLC.
 
 
Search Our Product

     ข่าวสารสำหรับนักลงทุน

 ประกาศแจ้งยืนยันสิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

 ภาพการจับสลากผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการฯ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)