ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายกิจกรรมร่วมทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล : irthip@thantawan.com
โทรศัพท์ : +(662) 273-8333
โทรสาร. : +(662) 273-8282

ที่อยู่ :
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ตึก A, ถ.วิภาวดีรังสิต, แขวงจอมพล, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ 10900