พิธีมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอสิงหาคม 30, 2019

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นำโดย ศศิวิญญ์ อัครพิธานันท์ ผู้จัดการแผนกมาตรฐาน เข้ารับใบรับรองการทบทวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ในพิธี “มอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Certification Ceremony)” จัดโดยกรมศุลกากร ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมี วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมศุลกากร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ผู้แทนจากสมาคม สมาพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 120 ราย ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร