มาตราการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)มีนาคม 13, 2020