THIP SPORT DAY ปลุกกระแสรักษ์สุขภาพ เพื่อพนักงานมีกายใจที่แข็งแรงสิงหาคม 26, 2019

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นำโดย อรวีณา มณีแสงสาคร ประธานคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ เปิดตัวโครงการการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “THIP SPORT DAY” วันแห่งการออกกำลังของชาวทานตะวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่พนักงาน อาทิ แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอลเล็ก ตะกร้อ ปิงปอง แอโรบิค เป็นต้น เพื่อให้พนักงานนำไปออกกำลังกายในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพนักงานให้แข็งแรงทั้งกายและใจ พร้อมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานผ่านการเล่นกีฬา ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนรอบบริเวณโรงงานทานตะวันอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก ปลุกกระแสรักษ์สุขภาพในหมู่พนักงาน โดยมี เดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยจะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงาน เพราะสุขภาพกายที่แข็งแรง ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง การดำเนินชีวิตครอบครัว ขยายไปสู่ระดับองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนในที่สุด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม อ้อมใหญ่ จ. นครปฐม