THIP ติดโผหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562ธันวาคม 3, 2019

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP โดย นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 จาก นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงาน “SET Awards 2019” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

  โดย THIP  เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยการได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ “ทานตะวันอุตสาหกรรม” เป็นอย่างยิ่ง