“ทานตะวัน” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2563ธันวาคม 15, 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP)เข้ารับโล่รางวัล“องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2563” ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการมอบโล่รางวัล ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร