THIP ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี สืบสานประเพณีชาวพุทธสิงหาคม 26, 2019

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นำโดย ดารารัตน์ ปุยชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมพนักงานร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จากสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ และวัดคลองอ้อมใหญ่ โดยมี ทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ณ อ.สามพราน จ.นครปฐม