THIP เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1สิงหาคม 26, 2019

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยมีผู้บริหารและพนักงาน THIP เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 115 คน สามารถบริจาคได้ทั้งสิ้น 87 คน และมียอดโลหิตที่ได้บริจาคจำนวน 30,450 ซีซี ทั้งนี้โครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงาน THIP ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีกำหนดการบริจาคโลหิตครั้งต่อไปคือ 17 พ.ค. 62, 23 ส.ค. 62 และ 22 พ.ย. 62 ตามลำดับ โอกาสนี้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมร่วมลงพื้นที่ดูแลให้กำลังใจผู้เข้าบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 105 อาคาร T1 โรงงานทานตะวันอุตสาหกรรมอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม