ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้ผลิตถุงซิป และการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภท Flexible Packaging ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นซิป (Zipper Profile) ขึ้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว ภายใต้ตราสินค้า “Zip Solution”

LD-FP-111

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับ VFFS, HFFS, และกระเป๋าทุกชนิด
• ด้วยการออกแบบโครงเส้นซิปด้วยวิธีเฉพาะ จึงสามารถใช้อุณหภูมิต่ำในการปิดผนึกถุงได้หลากหลายชนิด

LD-FP-111 LS

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับเครื่อง VFFS, HFFS, และกระเป๋าทุกชนิด
• ด้วยการออกแบบโครงเส้นซิปด้วยวิธีเฉพาะ จึงสามารถใช้อุณหภูมิต่ำในการปิดผนึกถุงได้หลากหลายชนิด
• ด้วยวัตถุดิบพิเศษของเรา สามารถลดการบิดเบี้ยวของฟิล์มและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม

HP-LL-13-23P

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับเครื่องประกอบทุกประเภท
• รับแรงดึงจากภายในได้สูง เปิดง่ายจากภายนอกนอก แต่เปิดยากจากภายในถุง
• สามารถเปิดและปิดได้มากถึง 100 ครั้ง

HP-PP-13-70

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับเครื่องประกอบทุกประเภท
• รับแรงดึงจากภายในได้สูง เปิดง่ายจากภายนอกนอก แต่เปิดยากจากภายในถุง
• สามารถเปิดและปิดได้มากถึง 100 ครั้ง

HP-EXLL-313 SO

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับเครื่องประกอบทุกประเภท
• รับแรงดึงจากภายในได้สูง เปิดง่ายจากภายนอกนอก แต่เปิดยากจากภายในถุง
• เหมาะสำหรับบรรจุของเหลว (กันน้ำได้)
• สามารถเปิดและปิดได้มากถึง 100 ครั้ง

HP-EXPP-313 SO

จุดเด่น:
• เหมาะสำหรับเครื่องประกอบทุกประเภท
• รับแรงดึงจากภายในได้สูง เปิดง่ายจากภายนอกนอก แต่เปิดยากจากภายในถุง
• เหมาะสำหรับบรรจุของเหลว (กันน้ำได้)
• สามารถเปิดและปิดได้มากถึง 100 ครั้ง