การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 23 เมษายน 2567, เวลา 10.00 น.

ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์

แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว