จุดเด่น:
• เนื้อฟิล์มใส เหนียวแน่น
• ปลอดภัย ใช้กับอาหารได้
• ตัดง่ายด้วยมีดตัดแบบสไลด์ที่ติดบนกล่อง
• หลากหลายขนาด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน