ถุงซิปมาตรฐาน

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิป 3 ชั้น

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปกระเป๋าจิงโจ้

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปพร้อมซีลปากถุง

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปแบบแบ่งช่อง

ความกว้าง: 4 - 7 นิ้ว หรือ 100 - 180 มม.
ความยาว: 4 - 9 นิ้ว หรือ 100 - 230 มม.
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
CompartmentUp to 3 parts
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
สีถุง: ใส/สี
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปตั้งได้

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 4 - 24 นิ้ว หรือ 100 - 610 มม.
ความกว้างก้นถุง:อย่างน้อย 1
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย

ถุงซิปแบบร้อยรู

ความกว้าง: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม.
ความยาว: 1.5 - 24 นิ้ว หรือ 38 - 610 มม. (Lip not over 50 มม.)
ความหนา: 30 - 150 ไมครอน
สีถุง: ใส/สี
สีพิมพ์: พิมพ์ได้สูงสุด 8 สี
ชนิดซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีซิป: แล้วแต่ความต้องการ
สีเส้นซิป:แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบรู: กลม / รู / Eurohole
ชนิดปากถุง: แล้วแต่ความต้องการ
หูหิ้ว: แล้วแต่ความต้องการ
รูปแบบบรรจุ: ส่ง/ปลีก
จำนวนบรรจุ: แล้วแต่ความต้องการ

จุดเด่น:
• หลากหลายขนาดและความหนา
• หลากหลายรูปแบบถุง
• บริการออกแบบซิป
• ผลิตจากวัตถุดิบ food grade บริสุทธิ์ 100%
• งานพิมพ์คุณภาพสูง
• ซิปล็อคและซีลแข็งแรง
• เปิดง่าย