THIP ร่วมนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100%ธันวาคม 12, 2019

THIP ร่วมนวัตกรรมถุงพลาสติกย่อยสลาย 100% ต่อยอดผลผลิตการเกษตร ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP นำโดย นางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการบริหาร ร่วมงานแถลงข่าว “กระทรวง อว. ร่วมกับเอกชน ขับเคลื่อนงานวิจัยใช้ได้จริงตอบโจทย์นโยบาย BCG” พร้อมโชว์นวัตกรรม “ถุงพลาสติกย่อยสลายได้สำหรับขยะเศษอาหาร” ด้วยการนำแป้งมันมาพัฒนาเป็นพลาสติก นำไปใช้งานจริงในงานกาชาดที่สวนลุมพินีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตอบโจทย์ BCG Economy ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) โดยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าหรือการประยุกต์ใช้งานและการแปรรูปของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร เพื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรแบบดั้งเดิม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ SMEs ไทย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาผลิตพลาสติกชีวภาพ ณ โรงงาน บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “โอกาสและปัจจัยในการสร้าง Value จากวัสดุฐานชีวภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อน BCG Model” ด้านนางสาวนฤศสัย กล่าวว่า “บ.ทานตะวันฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ทานตะวันเพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน” ตั้งเป้านำพลาสติกที่เหลือจากขบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้ 100% และริเริ่มผลักดันผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตดังกล่าวมาต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้ บ.ทานตะวันฯ ในฐานะองค์กรหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งรณรงค์ส่งเสริมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อให้สังคมของเราจัดการปัญหาพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และอยาก ย้ำเตือนว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย พลาสติกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อเรานำมาใช้ซ้ำ และมีการจัดการอย่างถูกวิธีและเหมาะสม”