บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่

 • 143-144 ซ.กังวาล 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
 • โทรศัพท์ (662) 811-4700, 431-3051
 • โทรสาร (662) 431-3056
 • Email info@thantawan.com

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - สำนักงานย่อย

 • ชั้นที่ 32 อาคารซันทาวเวอร์ ตึก A เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์ (662) 273-8333
 • โทรสาร (662) 617-6868, 273-8200, 617-6870
 • Email info@thantawan.com

หน่วยงานขายและสื่อสารตลาด

 • ฝ่ายขายต่างประเทศ
  Email : es.secretary@thantawan.com

  ฝ่ายขายในประเทศ
  Email : ds1@thantawan.com

  ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  Email : corpcom@thantawan.com

 • โทรศัพท์ (662) 273-8333
 • โทรสาร (662) 617-6868, 273-8200, 617-6870

ติดต่อเรา