“เราคือคุณภาพ

เราคือทานตะวัน

เพื่อศักดิ์ศรีสู่สากล”