“เราคือคุณภาพ
เราคือทานตะวัน
เพื่อศักดิ์ศรีสู่สากล”