“เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

ระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองในระดับชาติ

ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่ผ่านการรับรองในระดับสากล

การให้บริการงานออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาสินค้ารวมถึงให้บริการด้านการผลิต (ODM) ตามความต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ด้วยทีมงานนักออกแบบ และวิศวกร วิจัย และพัฒนา (R&D) กว่า 30 คน ที่ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้า ปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้รูปแบบสินค้าที่มีประโยชน์ใช้สอย และคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และผู้บริโภค ตลอดจนถึงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกราย

นอกจากนี้เรายังยินดีบริการให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาแบบ รวมไปถึงบริการออกแบบ ลวดลาย กราฟฟิก และบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าทุกรายอีกด้วย

เกียรติประวัติขององค์กร

รางวัลด้านการออกแบบ และนวัตกรรม

จุดแข็งของบริษัท

  • บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

    เราเป็นผู้ผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มแบบงอได้ และถุงซิปรายแรกในประเทศไทย
  • เราเป็นหนึ่งในผู้นำที่เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมการผลิตหลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติก ที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี
  • เราได้รับการรับรอง ระบบบริหารจัดการ และ ระบบบริหารคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
  • เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และมีระดับคุณภาพที่สม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ทั้งในยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น
  • เราให้บริการด้านการออกแบบ และวิจัยพัฒนาปรับปรุงสินค้า ทั้งรูปแบบและคุณภาพ ตลอดจนถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกราย
  • เรามีการผลิต และส่งมอบที่ตรงเวลา ด้วยระบบการผลิต และระบบโลจิสติกที่ทันสมัย
  • เราตอบสนอง และให้บริการอย่างรวดเร็ว
  • เราสรรสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย