“เราคือคุณภาพ
เราคือทานตะวัน
เพื่อศักดิ์ศรีสู่สากล”

ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยกว่า 300 เครื่อง เจ้าหน้าที่และวิศวกรกว่า 1,600 คน ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตสมัยใหม่ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และระบบคุณภาพระดับมาตรฐานสากลทำให้เรา บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพด้านการผลิตที่จะสามารถรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและตรงความต้องการ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

จากผลผลิตที่มากกว่า 2,500 ตันต่อเดือน ผนวกกับความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย จากทีมงานนักออกแบบ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการปรับปรุงสูตรการผลิต ด้วยวิศวกรจากทีมงานวิจัยและพัฒนา ทำให้การผลิตและผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนอง ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทหลอดดูดเครื่องดื่ม ในรูปแบบและวัตถุดิบที่หลากหลาย ถุงซิปในตัว หรือถุงซิปแบบสไลด์เดอร์ ทั้งแบบ ฟิลม์ชั้นเดียว(Mono Layer) และ หลายชั้น(Multi Layer) หลากหลายขนาด รูปแบบ และสีสัน พร้อมระบบการพิมพ์ 8 – 12 สี ตลอดจนถึง เส้นซิปหลายรูปแบบเพื่อประกอบการใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหารและอื่นๆ รวมถึงการบรรจุหีบห่อแบบพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้เรายังมีการผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้นในกลุ่มของ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และ พลาสติกสลายตัวได้ ( Compostable plastics) รวมไปถึงสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านวัตถุดิบ เช่น บรรจุภัณฑ์ยืดอายุผักและผลไม้ (Modify Atmosphere Packaging) บรรจุภัณฑ์ต่อต้านจุลชีพ (Anti-Bacterial Packaging) บรรจุภัณฑ์บ่งบอกอุณหภูมิ (TEMP. Indicator Packaging) เป็นต้น

การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา และระบบ Logistics ที่ดีและทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าที่มีระบบจัดเก็บอัตโนมัติ (ASRS Warehouse System) ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตให้กับลูกค้าทุกรายจนได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ เช่น ลูกค้ากลุ่มยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น เป็นต้น